تمدید مهلت ثبت‌نام لیگ آزاد

طبق تصمیم مسئولین برگزاری مسابقات اگربات‌کاپ، به دلیل بروز مشکلات شبکه اینترنت در طی مراحل ثبت‌نام اولیه، زمان ثبت‌نام تا تاریخ 21 آذر تمدید شد.