ربات جدید کشاورزی کانتن‏اِنتال می تواند تمرکز بیشتری بر موارد حیاتی کشاورزی داشته باشد

  کانتن‏اِنتال در نمایشگاه فناوری‏های کشاورزی 2019 ربات جدید مفهومی “کونتادینو“ را ارائه  داد   برخی از ویژگی‏های این پروژه: کاملاً برقی، کاملاً خودمختار طراحی ماژولار، امکان استفاده از ادوات قابل تعویض برای عبور از مسیر های با عرض مختلف حرکت خودمختار و فرآیند‏های کشاورزی برپایه داده‏ های سنسورها تمرکز روی زراعت: مدیریت عملیاتی کارا،[…]